MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

KNIHOVNA

Tutanchamon

Gerald O´Farrell - Tutanchamon

Podvod, nebo skutečnost? Pokud by vyšly najevo skutečnosti zapsané na ztracených papyrech, museli bychom, tvrdí autor, museli bychom přepsat celé dějiny lidstva!

Objev Tutanchamonovy hrobky je zřejmě nejznámější událostí v dějinách archeologie. Místnosti zaplněné množstvím vzácných zlatých předmětů a mumie mladičkého faraona se staly součástí romantické legendy. Přesvědčivé důkazy však nyní bohužel naznačují, že příběh, který známe, je ve skutečnosti podvodem. Howard Carter a lord Carnarvon hrobku ve skutečnosti objevili několik let předtím, než nález ohlásili světu. Nejdříve ji vyloupili, aby vše vypadalo, že sem již kdysi dávno vnikli vykradači. Pak hrobku znovu uzavřeli, povolali novináře a zapsali se do dějin. Co se ale stalo s papyry, které Carter s Carnarvonem v hrobce nalezli, a které bezprostředně nato zmizely? Prozrazovaly snad údaje natolik šokující, že se britské úřady v tichosti rozhodly utajit pravdu?

Tutanchamon byl faraón ve starověkém Egyptě. Patří do 18. dynastie a byl 12. faraonem této dynastie. Vládl přibližně v rozmezí 1333 – 1323 př. n. l.

Jeho hrobku objevil roku 1922 archeolog Howard Carter. Jeho mumii objevil až roku 1925. Díky tomu se o tomto panovníkovi ví mnohem více než o ostatních faraónech.

Rodina:

Otec: pravděpodobně Achnaton
Matka: pravděpodobně Kija
Sourozenci: nejisté
Manželka: Anchesenpaaton (Anchesenamon), dcera Achnatona a Nefertiti
Děti: žádné se nedožilo dospělosti

Život:

Tutanchaton byl s největší pravděpodobností synem faraona Amenhotepa IV. – Achnatona a jeho vedlejší manželky Kije, i když to není jediná teorie jeho původu. Jedna z dalších hovoří o otcovství Amonhotepa III. ovšem vzhledem k Tutachamonově věku to není možné (když Tutanchamon nastoupil na trůn, bylo mu něco mezi devíti a jedenácti lety, zatímco Amenhotep III. byl již 17 nebo 18 let mrtev) Jelikož Achnaton neměl ze svazku s hlavní manželkou Nefertiti mužského potomka, pokládal Tutanchatona za možného následníka a pro jistotu ho oženil se svou dcerou Anchesenpaaton, kterou mu porodila Nefertiti.

Tutanchaton nastoupil na trůn po krátké vládě Smenchkareho, což byl možná jeho bratr, možná však nikoli král, nýbrž královna – jeho nevlastní matka Nefertiti (k tomuto závěru se přiklání stále více badatelů). Tutanchatonovo trůnní jméno znělo Nebcheprure.

Egypt byl v té době zmítán náboženskou a politickou krizí. Achnaton chtěl kult starších božstev nahradit kultem jediného boha - Atona. Všemocné Amonovo kněžstvo se postavilo proti reformě a podněcovalo vzpoury a povstání. Pod vedením Ajeho využilo kněžstvo králova mládí a nezkušenosti k znovuzískání moci a znovunastolení původního náboženství. Panovník se přejmenoval na Tutanchamona a jeho manželka Anchesenpaaton na Anchesenamon.
Tutanchamon se usmířil s kněžstvem a vyhlásil návrat k původním bohům a zrušeným svátkům. Hlavní město přestěhoval zpět do Vesetu (Théby). Za jeho vlády ale nedocházelo ještě k odstraňování jmen Atona a Achnatona ze staveb (to se dělo až za vlády Haremheba, posledního panovníka 18. dynastie).

Tutanchamon panoval asi deset let a zemřel ve dvaceti letech. S jeho vdovou se pak oženil Aje, který vládl další 4 roky. Poté byl k moci dosazen generál Haremheb.

Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014