MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavosti

Historie Kréty

Mozaika
Kréta
(též Candia, řecky Κρήτη, anglicky Crete) je největší řecký ostrov ve Středozemním moři zahrnující čtyři řecké prefektury - Iraklion, Chania, Rethymnon a Lasithi. Podle starořeckých mýtů je Kréta považována za místo zrození Dia - vládce olympských bohů. Hlavní město je Iraklion, dalšími významnějšími městy jsou Chania, Rethymnon a Ágios Nikólaos, která zároveň představují centra jednotlivých prefektur.
Historie Kréty

Kréta, ležící na rozhraní dvou vysoce rozvinutých civilizací - Mezopotámie a Egypta, je kolébkou první evropské vyspělé kultury. Všechna její tajemství ale nebyla dodnes odhalena.

Kréta byla nejspíše osídlena z Malé Asie nebo Afriky asi 7 tisíc let př.n.l. První "lovci a sběrači" bydleli v jeskyních, vytvářeli jednoduché pracovní nástroje a keramiku. První osady vznikaly ve střední a východní části ostrova, zejména v nížině Messara. Postupně docházelo k rozvoji zemědělství a zdokonalovala se výroba keramiky.

Minojská civilizace

Začátek minojské civilizace se datuje do období 3 tisíce let př.n.l. Toto období je nazýváno ranou palácovou dobou. Svébytná civilizace s vlastní architekturou a písmem, a se zemědělstvím a řemesli byla ovlivněna přistěhovalci z Malé Asie. Byly zakládány také první vinice a olivové háje. Díky své strategické poloze se Kréta stala významným obchodním centrem mezi východem a západem.

Knossos

Ve starší palácové době (2000 - 1700 př.n.l.) vznikly kolem roku 2 tisíce let př.n.l. rozsáhlé minojské paláce ve Festu, Knossu, Malii a Kato Zakru. Zajímavé je, že všechny byly postaveny bez opevnění. Z této doby prakticky zcela chybí doklady o válečných střetnutích. V blízkosti paláců vznikala nová města a v dobách největšího rozkvětu Kréty měl ostrov až dva milióny obyvatel. Vysokého stupně dosáhlo řemeslné zpracování nástrojů a zbraní. Velmi rozšířená byla výroba kamenných pečetidel a malování keramických výrobků, které byly velmi propracované. Toto období končí kolem roku 1700 př.n.l., kdy byly všechny minojské paláce zničeny velkým zemětřesením.

V mladší palácové době (1700 - 1450 př.n.l.) byla na troskách zničených paláců postavena nová vladařská sídla. Stavby byly rozsáhlejší s bohatší výzdobou. Odehrávaly se zde náboženské obřady, divadelní představení i různé soutěže. Mezi ně patřily i přeskoky býka saltem, které se účastnili jak chlapci, tak i dívky. Býk představoval pro obyvatele Kréty symbol plodnosti a ochrany ostrova. Rozkvět minojské kultury byl podporován rozšiřováním obchodních styků. Vyváželo se především stavební dřevo, textil, víno, olej a přírodní barvivo. Dovoz byl zaměřen na zlato, drahokamy a slonovinu. Kolem roku 1450 př.n.l. došlo z dosud nevyjasněných okolností ke zničení paláců a počátku zániku minojské kultury. Nejvíce teorií se přiklání ke zničení civilizace postupnými nájezdy jiných národů, pravděpodobně Mykéňanů z Peloponésu.

Pozdní palácová doba (1450 - 1100 př.n.l.) se datuje od příchodu Mykéňanů, jejichž původ zůstává dosud neznámý. Mykéňané si jako vládní sídlo vybrali Knossos, který opravili. Postupně byly osídleny paláce Gournia, Agia Triada a Tilissos. I pro Mykéňany představovaly paláce rozhodující centrum moci, ve kterých sídlili i řemeslníci a umělci. Pád krétské mykénské civilizace ve 12. století př.n.l. souvisel obecně se stěhováním mořských národů a zejména pak s příchodem Dórů.

Minojské paláce: Knossos - Festos - Malia - Agia Triada - Kato Zakros
Dórové a řecké městské státy

Po zániku Mykénské říše obydleli ostrov v několika vlnách dórští Řekové z Peloponésu. Rozdělili Krétu na 35 městských států, které si uchovávaly nezávislost. Dórové nahradili bronzové nářadí a zbraně železnými a téměř nepřetržitě válčili s jinými národy i mezi sebou. Vývoj Kréty začal stagnovat a z ostrova se stala pouhá provincie. Jediným světlým místem v tomto období je první psaný zákoník ve starověké Evropě, který byl vytesán do skály v Gortis.

Římské období

Kréta se stává po invazi Římanů roku 67 př.n.l. součástí Římské říše. Hlavním městem této římské provincie, jejíž součástí byla i Kyrenaika (dnešní Libye) se stal Gortis. Za vlády Římanů došlo k rozvoji silniční sítě, zavlažovacích systémů a byla postavena řada akvaduktů.

Římské památky: Gortis - Chersonissos

Byzantská nadvláda


Po rozdělení Římské říše v roce 395 na západní a východní, připadla Kréta k východní Byzantské říši. V tomto období se začalo rychle šířit křesťanství a na Krétě bylo vybudováno asi sedmdesát kostelů. Díky své strategické poloze se Kréta stává vojenskou základnou.

V roce 824 provedli na Krétu nájezd Arabové a tak začala více jak stoletá okupace ostrova. Velká města, vesnice i většina kostelů byla zničena. Z Kréty se stala pirátská základna pro útoky na obchodní lodě a okolní ostrovy. Iraklion byl přebudován ve velikou tvrz a přejmenován na Rabd El Kandak ("Pevnostní příkop").

Po porážce Arabů v roce 961 byla Kréta opět připojena k Byzantské říši. Znovu došlo k hospodářskému rozkvětu a výstavbě mnoha klášterů a kostelů. Po rozpadu říše byla Kréta prodána v roce 1212 za symbolickou cenu Benátčanům, kteří v té době měli pod kontrolou obchod ve Středomoří.

Památky z byzantského období: Panagia Kera

Kláštery:

* Kraj Chania: Agia Triada - Gouverneto - Katholikou - Gonia - Chrissoskalitissa
* Kraj Rethymnon: Arkadi - Piso Preveli - Kato Preveli
* Kraj Iraklion: Vrondisi - Valsamonero - Paliani - Kardiotissa - Odigitria - Koudouma
* Kraj Lassithi: Aretiou - Selinari - Faneromenis - Toplou - Kapsa

Benátská nadvláda

Pod vládu Benátčanů spadala Kréta téměř pět set let. Kréta se stala cenným zdrojem surovin - zejména dřeva (cedr a cypřiš) a zemědělských plodin. Pro obranu ostrova proti vnějším útokům i proti útokům místního obyvatelstva byla vybudována rozsáhlá opevnění v Chanii, Rethymnonu a Iraklionu. Venkovské obyvatelstvo muselo platit vysoké daně a pracovat pro Benátčany.

Benátské pevnosti: Frangokastello - Spinalonga

Turecká nadvláda

S vedoucím postavením Benátčanů ve východním Středomoří se nesmířili Turci a roku 1645 turecká vojska Krétu dobyla. Výjimkou byl Iraklion, který odolával obléhání až do roku 1669. Krétské obyvatelstvo muselo platit daně a po celém ostrově byl šířen islám. Kréťané pokračovali v boji za svobodu, v 18. století se stala střediskem odporu oblast Sfakie. Povstání pokračovala i v 19. století.

Období od roku 1896

Během povstání křesťanských obyvatel Kréty proti Turkům v roce 1896 obsadilo ostrov v rozporu s mezinárodním právem Řecko. Pro svoji strategickou polohu se Kréta stala středem zájmu evropských mocností. Na základě dohody mezi Francií, Itálií, Ruskem a Anglií byla Kréta vyhlášena samostatnou provincií, ale připojenou k Osmanské říši. Právoplatnou součástí řeckého státu se stala Kréta až v roce 1913. Během druhé světové války byl ostrov po bojích obsazen Němci a osvobozen v roce 1944 britskou armádou. Značná část ostrova byla zničena bombardováním.

Hlavní města krajů: Chania - Rethymnon - Iraklion - Agios Nikolaios

zdroj: Wikipedia, www.kreta.tripidipi.cz


Vstupte zpět do KRÉTA 2009:

INFORMACE  ZAJÍMAVOSTI  DENÍK  SPECIALITY  HUDBA  FOTOGALERIE
Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014