MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

HODINY

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Däniken

Erich von Däniken

Facebook

Mochileros Pictures

Fitipaldizain

potřebujete web?

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

Tatra 815 GTC

kolem světa

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Velbloud

club & café

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavosti

Phaistos a disk z Phaistu


Disk z Faistu je disk z pálené hlíny pocházející z mínojského paláce ve Faistu na Krétě. Je datován do střední nebo pozdní mínojské doby bronzové (2. tisíciletí př. n. l.). Má průměr kolem 15 cm a po obou stranách je pokryt do spirály otisknutými znaky. Jeho účel a význam i původní místo jeho výroby nejsou známé. Jedná se však o jedinečný archeologický nález. Dnes je vystaven v archeologickém muzeu v Irakliu na Krétě.
Tento disk byl objeven v roce 1908 italským archeologem Luigim Pernierem v paláci ve Faistu na jižním pobřeží Kréty. Je na něm otištěno celkem 241 značek tvořených 45 jedinečnými symboly, které Arthur Evans očísloval 1-45. Některé z nich byly srovnány se znaky lineárního písma A. Tyto značky byly zřejmě otisknuty pomocí předem vytvořených hieroglyfických pečetítek do měkké hlíny ve spirálové sekvenci ve směru hodinových ručiček směrem do středu disku.

Disk z Faistu se stal středem zájmu mnoha amatérských a profesionálních archeologů a bylo podniknuto mnoho pokusů o dešifrování významu otištěných značek. Přestože není jisté, zda se skutečně jedná o písmo, většina pokusů o dešifrování předpokládala, že ano. Badatelé snažící se o rozluštění se nejčastěji domnívali, že tyto značky představují slabiky, abecedu nebo logogramy. Obecně se předpokládá, že jejich pokusy o dešifrování nemají šanci na úspěch, dokud nedojde k objevu dalších nálezů s těmito značkami. Rovněž mezi odborníky panuje shoda, že případný text na disku neposkytuje dostatek kontextu pro analýzu, která by vedla k rozluštění jeho významu.

Ačkoli je tento disk obecně archeology považován za skutečný historický předmět, vyskytly se také názory, že se jedná o podvrh nebo mystifikaci.

Phaistos

Festos (Faistos, Phaistos), druhý největší minojský palác, leží ve vnitrozemské nížině Messara asi patnáct kilometrů východně od Gortisu. Ze všech minojských paláců měl Festos nejkrásnější polohu. Zimní sídlo panovníka bylo postaveno na vrcholku ve výši 70 metrů nad mořem a tvořilo tak dominantu v okolní krajině. Podle legendy založil Festos král Minois. Palác má obdobnou architekturu jako Knossos a počet jeho místností se odhaduje na sto.

Italští archeologové, kteří se podíleli na vykopávkách, zanechali ruiny v nalezeném stavu. Původní stavba pochází ze starší palácové doby, která byla při přírodní katastrofě kolem roku 1700 př.n.l. zničena. Na troskách pak vyrostl nový palác, který byl však roku 1450 př.n.l. spolu s ostatními minojskými paláci zničen. Z Festu pochází zmíněný slavný hliněný disk, který můžete obdivovat v Archeologickém muzeu v Iraklionu.

Phaistos

Vstupte zpět do KRÉTA 2009:

INFORMACE  ZAJÍMAVOSTI  DENÍK  SPECIALITY  HUDBA  FOTOGALERIE
Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014