MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Mapa a info

Jordánsko


Oficiální název: Jordánské hášimovské království
Hlavní město: Ammán
Rozloha: 92 300 km²
Počet obyvatel: 5 759 732 (odhad r. 2005)
Oficiální jazyk: arabština, angličtina (vyšší vrstvy obyvatel)
Státní zřízení: konstituční monarchie
Hlavní náboženství: islám (sunitští muslimové 92%), křesťané (hl. pravoslavní 6%), ostatní (šíitští muslimové a drůzové 2%)
Čas: +2 hod. v době letního času, +1 hod. v době zimního
Měna: jordánský dinár (JOD)

Zakladni informace pro cestovani

Mapa Jordánsko

Přírodní podmínky

Jordánsko na jihu a jihovýchodě hraničí se Saudskou Arábií (se kterou má i nejdelší hranici), na východě s Irákem, na severu se Sýrií a na západě s Izraelem. Většina území leží v nadmořské výšce 700 až 1000 metrů, nejvyšší horou je Jabal Ram, který leží na západě v pohoří Jabal as Sara, na západě se také nachází nejnižší bod v Jordánsku a to je Mrtvé moře, ležící více než 400 metrů pod úrovní světových oceánů. Na jihu a východě Jordánska se nachází pouště a jediné vhodné k obývání území je na severozápadě země. Jedinou významnější řekou je Jordán hraničící s Izraelem, vodu dodávají jeho malé a nepříliš významné přítoky. Na západě je počasí spíše středomořského typu, ale ve většině země je pouštní.

Hospodářství

Jordánsko je zemí, která není ani nijak bohatá na přírodní suroviny ani nemá vhodné podmínky pro zemědělství. Nejvýznamnější je zde průmysl rafinérský a potravinářský, ale ty pracují hlavně pro domácí trh. Z mezinárodního hlediska je zajímavá těžba potaše a fosfátů, které jsou vyváženy hlavně do Asie. Zemědělství v Jordánsku je omezeno hlavně nedostatkem vody a úrodné půdy (méně než desetina povrchu státu). Jordánsko velkou část potravin dováží. Nejvýznamnější roli v tvorbě národního produktu odehrávají služby, zvláště turistika, bankovnictví, obchod a pojišťovnictví. Jordánská vláda se snaží využít vhodných míst pro turistiku, zvláště na jihu a i věhlasu jaký získala Petra, k navýšení turistického ruchu. V roce 2007 zemi navštívilo téměř 7 milionů turistů.

Politické zřízení

Jordánsko je konstituční monarchie s významnými královskými pravomocemi (kromě obvyklých pro ústavní panovníky pravomocí určuje i směr domácí a zahraniční politiky a jmenuje a odvolává vládu – které pak sněmovna dává důvěru). Moc zákonodárná je v rukou dvoukomorového parlamentu. Sněmovna má 110 poslanců volených v relativně svobodných volbách na čtyřleté období. Senát má 55 členů a všichni jsou jmenováni na čtyřleté období králem. Za jisté omezení panovníkovy moci lze považovat situaci, kdy pokud odmítne podepsat schválený zákon, tak obě komory nad ním pracují ještě jednou a pokud ho prosadí dvoutřetinovou většinou, tak zákon projde. Jordánsko v posledním období učinilo velké kroky směrem k demokratizaci, ale stále některé prvky jsou z našeho hlediska spíše mírně totalitní. Zvláště pokud jde o svobodu slova.

Stručná historie Jordánska

Části území kde leží dnešní Jordánsko byly osídleny již více než dvacet tisíc let před naším letopočtem. Byť zde nevznikl nějaký větší známější stát jako v Sumeru či Egyptě, tak je dnes známo, že v regionu existovaly různé městské státy, které byly někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem z nepříliš jasných důvodů opuštěny. Území potom bylo různě osidlováno a znovu opouštěno, další státní útvary zde existovaly kolem 13. století před naším letopočtem, ale byly dobyty ve století 10. p.n.l Královstvím Izraele. O sto let později území přešlo pod nadvládu Asyřanů, později Babyloňanů, Peršanů a po rozpadu Alexandrovy říše Selekovců. Ale v témže období (víme s jistotou že již někdy kolem 6. století před naším letopočtem) existoval jakýsi státní útvar (pravděpodobně již tehdy Nabatejské království) kolem Petry, kterému se podařilo ve 4. století před naším letopočtem odrazit jak Seleukovce, tak Ptolemaiovce. Podlehli až roku 106 našeho letopočtu římskému císaři Trajánovi.

Po rozdělení Říše římské Jordánsko se stalo součástí Byzance, v 7. století ho dobyli Arabové a stalo se součástí jejich kalifátu. Během křížových výprav byla nakrátko část území začleněna do Jeruzalémského království. Později se stalo součástí státu egyptských Mameluků (bylo považováno pouze za část provincie Sýrie, neboť více méně pouštní krajina s beduíny neodehrávala nějakou větší roli) a od století 16. až do roku 1918 bylo součástí Osmanské říše.

Rozlehlé pouště a nikým nekontrolovaní beduíni (jistý rozvoj usedlého způsobu života začal až na přelomu století 19. a 20.) byli výborným materiálem pro britskou politiku rozděl a panuj během první světové války. Nejdříve se jim podařilo získat arabské kmeny příslibem budoucí nezávislosti na svoji stranu, ti jim pomohli vytlačit Turecko i z Palestiny a Sýrie a později Britská říše “za odměnu” stvořila pouze loutkový státeček Emirát Transjordánie (vyčlenila ho z protektorátu Palestina), který sice měl svého arabského vládce z rodu Hášimovců – dynastie vládnoucí do dnešních dnů, ale skutečná moc byla v rukou britského komisaře v Jeruzalémě. Formální nezávislost a vznik Transjordánského království je až od 22. března 1946.

Nový stát se připojil k válce s nově vznikajícím Izraelem a získal díky tomu starou část Jeruzaléma a západní břeh Jordánu, kterou oficiálně navzdory protestům jiných arabských zamí začlenil v roce 1950. V roce 1955 se Jordánsko stalo členem OSN a v roce 1957 přetrhalo poslední vazby na Británii zrušením vojenských smluv. V roce 1967 po prohrané arabsko izraelské válce Jordánsko přišlo o Západní břeh Jordánu a navíc se stalo útočištěm pro více než 200 tisíc Palestinců, kteří se připojili k uprchlíkům po první válce. Ti se pokusili využít své síly a provést převrat v zemi, ale jejich povstání bylo krvavě potlačeno. Další arabsko izraelské války se již Jordánsko de facto nezúčastnilo, sice poslalo jednotky do Sýrie, ale z vlastního území neútočilo. Ačkoliv Jordánsko patřilo k silným kritikům mírových smluv mezi Egyptem a Izraelem z konce 70. let, tak o deset let později začalo své stanovisko mírnit. V roce 1994 ukončeno stav války s Izraelem (oficiálně trval on od roku 1948) a ve stejném roce také podepsáno mírovou smlouvu.

zdroj: wikipedia.cz, i-cestovani.com, vlastní

Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014