MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavosti

Beduíni

Beduíni (z arabského بدوي‎‎ badawí - neusazení, nomadští; pl. badu) jsou příslušníci arabských nomádských kmenů obývajících převážně pouště. Beduínské kmeny se vyskytují od atlantického pobřeží Sahary, přes Západní poušť v severní Africe, Sinajskou a Negevskou poušť až k Arabské poušti. Za beduíny také někdy bývají označována nearabská kočovná etnika, zejména Bedžové, žijící na africké straně Rudého moře.

Tradiční beduínská kultura

Beduíni se tradičně dělí do příbuzných kmenů. Tyto kmeny jsou organizovány na několika úrovních, které lakonicky vystihuje beduínské pořekadlo:

„Já proti mému bratrovi, já a moji bratři proti našim bratrancům, já, moji bratři a naši bratranci proti celému světu.“

Tohle vypovídá o významu hierarchie založené na blízkém příbuzenství, přičemž základní společenskou jednotkou je rodina, ze kterých se dále skládá kmen a nakonec stojí etnické či jazykové skupiny, které jsou vzájemně příbuzné. Nejužší rodina (známa jako bajt بيت‎‎ - dům, eventuálně stan) se skládá z manželského páru, popřípadě ještě ze sourozenců či starých rodičů a dětí.
V beduínských kmenech je tolerováno mnohoženství, a to zejména u bohatších příslušníků kmene, kteří nemají problém několik žen uživit.
Beduíni se tradičně živí polokočovným farmařením. Každoročně se kmen přesouvá od vody k vodě a zemědělským zdrojům. Mezi majetek mocnějších kmenů patří také velká stáda velbloudů, zatímco chudší kmeny ženou ovce a kozy. Bohatství se zakládalo na vlastnictví koz a velbloudů nebo na váze šperků manželky. Z tohoto důvodu jsou beduínské šperky velké a masivní, ceněné spíše podle množství než podle řemeslné zručnosti.
Pokud je zdrojů dostatek, kočuje několik kmenů pohromadě. Tyto kmenové svazy byly spojeny patriarchálními pouty, ale také často vzájemnými sňatky, známostmi, nebo prostým, ne zcela jasně definovaným, sdíleným členstvím kmenů. Při každé vhodné příležitosti k pastvě dobytka kmen vystavěl tábor z černých stanů z velbloudí či kozí srsti, zvaných bét šár neboli chlupaté stany.

Beduínka

Beduínský kmen je veden staršinou, čili šejkem. Celý kmen často odvozuje svůj původ od jednoho společného předka. Mezi beduíny má velmi silný vliv kodex cti a tradiční systém spravedlnosti se v beduínské společnosti točí kolem zvykových kodexů. I když jsou muslimové, mají beduíni vlastní pohanské pověry, tradice.
Například Biša'a (obřad-ordál ohněm) je praktikován některými beduínskými kmeny a užívá se ke zjištění, zda vyšetřovaný mluví pravdu. Podezřelému je na jazyk přiložen rozžhavený kov, a pokud mu naskáčou puchýře, lhal. Vykonavatelem tohoto práva bývá šejk, jehož slovo je konečné.

Výrazné je i beduíncké oblečení. Dívky do 12let nosí světlé, různobarevné šaty, ale od puberty se musí zahalovat do černých hávů. Barevné výšivky na oděvech mají také svůj význam; červené znamenají, že nositelka je vdaná, modré znamenají, že je svobodná. Ženy některých beduínských kmenů stále nosí typické kožené obličejové masky ověšené mincemi, mají tetované tváře a černě podmalované oči jako kočičí šelmy. Dokonce i nejcivilizovanější muži dávají přednost bílé, volné, dlouhé košili galabíji před kahlotami a tričky.

Beduínské svatby se konají zpravidla za úplňku. Svatby mohou trvat 2 až 5 dnů, přičemž většina oslav se odehrává v nočních hodinách. Velké svatby (až tisíce lidí), které se konají zpravidla jednou nebo dvakrát do roka, se odehrávají ve velkém údolí v poušti. Jedním z vrcholů každé takové oslavy je noc, věnovaná kmenovému tanci a živé hudbě.

Měnící se způsob života

V průběhu padesátých a šedesátých letech 20. století mnoho příslušníků beduínských kmenů opustilo kmeny a jejich tradiční kočovný způsob života a odstěhovalo se do měst. To mělo za následek snížení populace nomádských kmenů a v konečném důsledku také zmenšení zemědělsky využitelných pastvin, neboť kmen, který ztratil část svých lidí, se nemohl starat o rozsáhlá území. Mnoho beduínských kmenů proto zaniklo, například v Sýrii, kde byli beduíni donuceni skončit s tradičním způsobem života a odejít do měst a najít si práci. Podobná vládní politika byla i v Izraeli a Egyptě, v Libyi a v Perském zálivu, kde musela beduínská území ustoupit těžbě ropy. Také touha po lepší životní úrovni způsobila, že se příslušníci beduínských kmenů přihlásili k občanství států, na jejichž území žijí, spíše než k příslušnosti k nomádskému kmenu. Dnes se již z větší části vzdali svého kočovného života, prodali většinu svých velbloudů a zakoupili pick-upy.

Beduín v Petře

zdroj: wikipedia.cz, vlastní

Vstupte do:

INFORMACE ZAJÍMAVOSTI DENÍK SPECIALITY HUDBA FOTOGALERIE

Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014