MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavosti

Jerash (Jordánsko)

Město Jerash nebo Jarash či Džeraš (někdy také nazývaná a opisovaná Gerasa) se nachází přibližně 50 kilometrů severně od hlavního města Jordánska Ammánu a je velmi oblíbené místo u návštěvníků tohoto státu, protože je doslovně nabité velmi slušně zachovalými antickými památkami. Pokud plánujete navštívit v Jordánsku jen Petru, rozmyslete si to a navštivte také Jerash.

Vykopávky dokazují, že Jerash byl osídlen již v neolitických dobách, ale význam nabírá až někdy kolem období panování Alexandra Velikého. Další rozvoj nastal po dobití regionu Římany – dobyvatelem byl známý z Caesarova triumvirátu Gaius Pompeius Magnus neboli Pompeius Veliký. V roce 63 před naším letopočtem se stalo součástí římské provincie Sýrie a také členem Dekapolis – což bylo římany vytvořený obchodní spolek deseti měst. Obchod během následujících dvou staletí přinesl městu obrovská bohatství a rozvoj, který je vidět na zdejší výstavné architektuře. V prvním století bylo město kompletně přestavěno podle římského vzoru. Další rozvoj Jerashe nastal po Trajánově vítězných taženích - tehdy dokonce se strhávalo nově postavené stavby, aby se je nahradilo ještě většími a nádhernějšími. Další boom nadešel ve třetím století, kdy město získalo status kolonie, ale ten byl již poslední. Poté nastal pomalý úpadek města, protože zdroj obhatství, jakým byly volně cestující karavany byl pomalu vytlačen stálými obchodními trasami. Město postupně ztrácelo na významu, velkou ranou pro něj byl rok 747, kdy bylo silně poničené zemětřesením a počet obyvatel zde vynášel přibližně čtvrtinu stavu z jeho vrcholného období. Ještě během křížových tažení si zde křižáci vytvořili vojenské stanoviště, ale poté Jerash zanášel už jen písek. Nové osídlení se zde objevilo až v roce 1878.

Ti co přijíždí o Ammánu Jerash přivíta triumfálním obloukem, udělá na člověka velký dojem, ale ještě větší nastane, když se návštěvník dozví, že původně byl dvakrát větší. Za ním se nachází hippodrom pro patnáct tisíc diváků, sloužíl jak k velmi oblíbeným závodům koní tak k různým lehkoateltickým kláním, která byla tak oblíbená ve světě se silnými helénistickými vlivy. Na území vykopávek se vstupuje Jižní branou, která je umístěna v tři a půl kilometru zachovalých starých zdech. Hned za branou se nachází zbytky Diovy svatyně a za ní se nachází amfiteártr pro pět tisíc diváků - z jeho nejvyšší úrovně je skvěle vidět celé území vykopávek a také dnešní moderní Jerash. Za fórem se nachází hlavní ulice (cardo) – se zachovalou původní dlažbou na které je vidět výtečně život původního města a vyryté koleje obchodních vozů, kterou se dostanete až k Severní bráně. Sloupy které jsou na západní straně nemají stejnou velikost – jejich výška závisela na výšce původních staveb. V polovině hlavní cesty se nachází nymfeum, místo zasvěcené nymfám a fontána. V centru se nachází nejnádhernější budova ve městě, jakou je chrám bohyně Artemis. Dále se zde nachází několik památek z novějšího období jako jsou byzantské kostely (zatím bylo objeveno kolem třinácti). Postup vykopávek je možno si prohlédnout v menším muzeu, které se nachází na východ od fóra.

Forum

zdroj: i-cestovani.com, vlastní

Vstupte do:

INFORMACE ZAJÍMAVOSTI DENÍK SPECIALITY HUDBA FOTOGALERIE

Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014