MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Facebook

Mochileros Pictures

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavá místa

Ceibal (Guatemala)

Ceibal
Archeologické naleziště Ceibal (někdy nazývané Seibal) v Peténském pralese, na břehu řeky Rio de la Pasión skrývá pyramidy a stély (kameny s rytinami bohů nebo náčelníků). Doprava je nejsnazší lodí ze Sayaxché, cesta trvá asi 90 minut jedním směrem. Ceibal se rozkládá na kopci ve výšce 300 metrů n.m. Poté, co vystoupíte z loďky, musíte tedy ještě vystoupat 1 kilometr, po mayském kamenném schodišti.

Název archeologického naleziště El Ceibal, je odvozen od názvu gigantického tropického stromu Ceiba Pentandra. Stromy rodu Ceiba rostou především v deštných pralesích, ale i v suchých tropických oblastech od Mexika, přes střední Ameriku až do oblastí Ameriky jižní. Nalézt je můžeme v Peru, Bolívii, Brazílii a dokonce i v západní Africe. Rod stromů Ceiba zahrnuje 10 druhů velkých tropických stromů v rodině Bombacaceae, ke kterým patří také "baobab" strom Afriky (rod Adansonia). Jako strom je Ceiba skutečným velikánem. Patří mezi vůbec největší stromy rostoucí v tropických pralesích a největší z nich dosahují výšky až 60 metrů. Charakteristickým znakem tohoto stromu je velká koruna tvořící jakýsi deštník, který se vyjímá nad korunami ostatních stromů a poskytuje útočiště mnoha druhům menších rostlin a zvířat. Strom má vysoký sloupcový mohutný kmen a ještě mohutnější kořeny zajišťující jeho stabilitu. Již starověcí Máyové věřili, že strom Ceiba stál ve středu země a spojoval svět pozemský se světem nadpozemským. Dlouhé, silné popínavé rostliny visící z jeho mohutné koruny pak měly zajišťovat spojení mezi skutečným světem a světem duší, které přebývaly nad ním. Dokonce i dnes, kdy jsou lesní porosty mýceny pro získání dalších akrů zemědělské půdy, zůstávají tyto stromy netknuté a izolovaně stát nad novými pastvinami a zemědělskými políčky, jako připomínka rozsáhlých a života plných lesů, které zde dříve stály.

Ceibal je středisko z konce klasického mayského období (830-930). Objevuje se zde stejná architektura jako v jižní části (Copán, Quirigua), ale je novější a je zde částečně už znát mexický vliv.
Ceibal byl bohatým městem. Řeky byly ve zdejší oblasti velmi důležitými spojnicemi a Mayové tady vybírali mýtné.
První částí areálu, je Jaguáří komplex. K vidění je zde vlastně jen kruhová pyramida a oltář ve tvaru jaguára, právě na tomto místě byla ale nalezena také keramika, datovaná do období několika století před Kristem.
Význam kruhové pyramidy není zcela jasný. Tři stupně symbolizují tři světy, takže by se mohlo jednat o místo pro rituály. Taky by to ale mohla být hvězdárna nebo jen obyčejná pozorovatelna, z níž indiáni sledovali kolem plující lodě, aby jim žádná neujela bez zaplacení cla.
Otázkou je, jak v mayském období vypadal zdejší prales - dnes odsud není kvůli bohatému porostu na řeku vůbec vidět a v podobném stavu je většina středisek, nacházejících se v Peténském pralese. Spatřit ve dvou opodál stojících hromadách hlíny hřiště na pelotu také vyžaduje značnou fantazii.
Konkrétnější představu si lze udělat v návštěvnické centru, kde se nachází maketa střediska, v němž ve vrcholném období žilo až 20 000 lidí. Celé město se rozkládalo na ploše 16 km2, zrestaurována jsou však necelá 3% a Ceibal je dnes ve stavu ze 60.let. Další práce přerušila občanská válka.
O zdi návštěvnického centra jsou jen tak mimochodem rovněž opřeny tři stély, které přitom určitě stojí za pozornost. Mají totiž mnohem ostřejší rysy než ty, které jsme dosud viděli v Copánu nebo Quirigua, protože nebyly vytvořeny z pískovce, ale z tvrdšího kamene.
Velké náměstí se rozkládalo přibližně v místech, kde je dnes Návštěvnické centrum. Zrestaurována z něj byla ale jen poblíž stojící pyramida, označená jako Oltář č.1 a kolem stojící stély.
Oltář č.1 je po stranách obklopen stélami č.8, 9, 10 a 11, směřujícími do čtyř světových stran. Rovněž na vrcholu pyramidy se nachází stéla.
Stéla č.10 vznikla v roce 849, tzn. 60 let před koncem klasického období, a jsou na ní patrny vlivy manýrismu, který byl zřejmě také jednou z příčin zániku města - obě postavy jsou oblečeny do krátké sukně z jaguáří kůže.
Další stély jsou umístěny v pralese a při procházce blátivými cestičkami na ně narazíte spíše náhodou. Některé jsou zcela zarostlé mechem a kapradím, na jiných jsou obrysy dodneška zcela zřetelné.
Z řady fantastických publikací známe například „stélu s lampičkou". Někteří záhadologové si myslí, že tato postava drží v ruce lampičku, což znamená, že Mayové znali elektrický článek. Historikové se ale spíš přiklání k názoru, že se jedná o kněze s kadidelnicí.
Dvojice stél č.14 a 15 je rovněž umístěna v pralese - stéla č.14 je přitom očištěna, zatímco stéla č.15 je rozlámaná na spoustu kousků, ležících na zemi.
Archeologické výzkumy v Ceibalu a dalších mayských střediscích v Peténském pralese dosud probíhají. Jejich důkladné prozkoumání je ovšem znesnadněno nepřístupností terénu. Také návštěvníci těchto míst musí počítat s tím, že kolikrát nebudou ani tak obdivovat jemné detaily historických památek, ale spíše jejich nádherné zasazení do lůna okolní přírody a všeobjímající zeleně...

Ceibal

Vstupte zpět do TZOLKIN 2006:

INFORMACE  ZAJÍMAVOSTI  DENÍK  SPECIALITY  HUDBA  FOTOGALERIE

 

 


Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014