MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

HODINY

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Däniken

Erich von Däniken

Facebook

Mochileros Pictures

Fitipaldizain

potřebujete web?

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

Tatra 815 GTC

kolem světa

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Velbloud

club & café

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavá místa

Copán (Honduras)

Copán
V západní části Hondurasu nedaleko hranice s Guatemalou se nacházelo v předkolumbovské době město Copán, které bylo jedním z center Mayské kultury. Město pocházelo z doby přelomu letopočtu, což ukazuje na staré osídlení oblasti a na vysoký stupeň civilizace v oblasti.

Pro západní civilizaci byla země objevena Kryštofem Kolumbem, který spatřil břehy Hondurasu v roce 1502 během jedné ze svých objevitelských cest. Po španělském objevení oblasti se země brzy stala součástí španělského impéria v Novém světě.

Copán opustili jeho obyvatelé v 10. století n. l. Pak upadl na 500 let v zapomnění a zájem o něj projevovala jen postupující džungle. Dnes z Copanu zbývají pouhé trosky. Tato nádherná pokladnice architektury a kamenných plastik se považuje za vrchol mayské civilizace.

Copán objevili jednoho deštivého dne v zimě roku 1839 americký badatel John Lloyd Stephens a anglický výtvarník Frederick Catherwood. Když vyšli na mýtinu v hustém tropickém lese, spatřili před očima trosky starého mayského města. Mnohé stavby pohltila šířící se džungle a kontury těch, které ještě stály, se v tropické vegetaci zvolna ztrácely. Celý komplex poznamenalo i zemětřesení a extrémní výkyvy počasí. Pomalu jej dusily popínavé rostliny a kořeny. Navíc musel po 1000 let odolávat erozi působené vodami stejnojmenné řeky.Hlavní část pozůstatků po tomto královském městě nalezneme v centrální části údolí řeky Copán v Hondurasu, pár kilometrů od guatemalských hranic. Po celou klasickou mayskou éru (v období mezi roky 250 a 900 n. 1.) se na copánském dvoře vystřídalo přinejmenším šestnáct králů, kteří spolu s kn?žími a šlechtici vládli početnému obyvatelstvu složenému z rolníků, obchodníků, řemeslníků a umělců.Stephens s Catherwoodem nebyli prvními návštěvníky, které Copán zaujal. V 16. století, plných pět set let poté, co bylo město opuštěno, se o něm v písemných záznamech zmiňovali španělští kolonisté. V roce 1834 poskytla finanční prostředky ke studiu naleziště guatemalská vláda. Ale byli to Stephens s Catherwoodem, kdo na Copán upozornili západní svět. Celé naleziště koupili za padesát dolarů od rolníka, jemuž pozemek patřil, a dali se do průzkumu a pořizování záznamů o nalezených předmětech. Catherwood, který pořizoval kreslenou dokumentaci, musel pracovat v rukavicích, aby se chránil před všudypřítomnými komáry. Při práci stál často po kotníky v bahně. Jeho výtečné podrobné kresby upoutaly pozornost západních akademických kruhů. Od té doby archeologové odkryli a částečně rekonstruovali náměstí, budovy a další památky Copanu.V časech své slávy byl Copán bohatým městem, které obchodovalo po celém mayském světě. Pyramidy, chrámy, nádvoří a další stavby hlavního komplexu jsou seskupeny kolem čtyř prostranných náměstí, původně pokrytých vrstvou hladké bílé omítky. Mnoho budov z andezitu (zelenavé horniny vulkanického původu) zdobily kolorované štukové reliéfy. Ze stop po barvách na zdech a skulpturách lze soudit, že celá hlavní skupina budov, prostranství i jejich sochařská výzdoba kdysi zářily živými barvami.Ze čtyř hlavních prostranství se zvedají stupňovité, pyramidovité paláce a chrámy. Na vrcholech pyramid stojí chrámy, k nimž vedou dlouhá a strmá schodiště. Největším z nich bylo Hieroglyfické schodiště, které původně tvořily 72 schody o šířce 16 metrů a výšce 45 centimetrů. Výjevy vytesané na podstupnicích dopodrobna líčí historii vladařů Copánu, od prvních králů-válečníků až po stavitele schodiště, který je znám jako ?Kouřová lastura" a který usedl na trůn v roce 749 n.l. Nepřerušovaný nápis, skládající se z asi 1250 piktogramů vyrytých do kamene (takzvaných glyfů), je nejdelší, jaký kdy hýl v mayských stavbách Střední Ameriky objeven. Hieroglyfické schodiště se v 19. století zřítilo. Dnes na původním místě zbývá pouhých 30 podstupnic, ostatní se však pečlivě restaurují.Pečlivým zkoumáním rytin na hlavním schodišti, stěnách a oltářích se badatelům podařilo určit jména a dobu panování copánských vladařů. Další informace získali studiem reliéfů na kamenných sloupech (stélách),které copánští králové budovali jako pomníky sobe samým. Na stélách jsou nadživotní portréty královských postav oblečených do obřadních rouch a ozdobených symboly moci. Původně stálo na Velkém prostranství sedm stél, každá o výšce asi 3,5 metru.V Copánu a jeho okolí je celkem 38 stél. Některé jsou seřazeny tak, že mají astronomický smysl. To bylo pro Maye důležité, neboť se v životě řídili polohou planet a hvězd. Jejich složitý a promyšlený kalendář, zčásti založený na fázích planety Venuše, nám umožňuje určit s přesností na jediný den časové údaje na copánských reliéfech. Čísla jsou v těchto kalendářích znázorněna pomocí vodorovných čar, teček a symbolů lastur.Někdy po roce 900 n. l. se Copán vylidnil. Zřejmě se to stalo zcela náhle - některé nalezené rytiny zůstaly nedokončeny. I když královské město upadalo, v prostých osadách v sousedním údolí žili Mayové dál. Stejně jako dnes pěstovali kukuřici, tykve a fazole. Historikové se stále pokoušejí najít vysvětlení, proč obyvatelstvo z města odešlo. Snad to způsobila nízká produktivita copánského zemědělství, které nedokázalo uživit početné obyvatelstvo. To možná způsobilo, že nespokojení obyvatelé města proti králům a kn?žím povstali.Po odchodu lidí bylo kdysi nádherné město vydáno napospas postupující džungli, řece a živlům. Dnes sídlí potomci Mayů v nedalekém městě Copán Ruinas. Starý a nový svět tak dosud žijí vedle sebe.

Copán

Vstupte zpět do TZOLKIN 2006:

 INFORMACE  ZAJÍMAVOSTI  DENÍK  SPECIALITY  HUDBA  FOTOGALERIE

 

 

Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014