MOCHILEROS PICTURES

" SVĚT NA DOSAH " "POZNAT,ZAZNAMENAT,CHRÁNIT,POMÁHAT,PŘEDÁVAT..."

HODINY

Odkazy

Masážní studio

masáže od Verči

Bankomaty VISA

načerpejte kartou

Best time to visit

kdy a kam vyrazit

Däniken

Erich von Däniken

Facebook

Mochileros Pictures

Fitipaldizain

potřebujete web?

Foto Šárka

krásné fotografie

Foto Zuzana

svatební fotografie

Fotolab

internetová fotosběrna

Green Life

záchrana pralesa

Green Ways

něco pro zdraví

Letenky

levné letenky

Lonely Planet

baťůžkáři všech zemí

Ministerstvo zahr. věcí

užitečné informace

Moje podróże

kamarád Zbyszek

Nadační fond Inka

pomoc indiánským dětem

Očkování

očkování na cesty

Odtahová služba

pomoc na silnici i jinde

Počasí

předpověď počasí

Prime Time Video

nejen svatební video

Převodník měn

měnová kalkukačka

Suffer

punkrock band

Tatra 815 GTC

kolem světa

UNESCO

světové dědictví

UNICEF

pomoc a práva dětem

Velbloud

club & café

Viabona

tělo a duše

Wikipedia

otevřená encyklopedie

Záchranná služba

jihočeská záchranka

RSS

RSS

Zajímavá místa

Tikal (Guatemala)

Tikal
Tikal
(místo hlasů), jsou nejrozlehlejší ruiny starověkého mayského města. Nacházejí se na severu Guatemaly uprostřed pralesa, v departementu El Petén. Celá oblast byla vyhlášena národním parkem a je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
TIKAL je nejvýznamnějším a největším starobylým sídlištěm Mayů. Nachází se uprostřed neproniknutelného pralesa v severní části dnešní Guatemally (Latinská Amerika). Toto posvátné místo dřímá skryto pod stromy, dosahujícími výšky až padesáti metrů. Tikal byl osídlen lidmi v období přibližně od roku 600 před naším letopočtem až do roku 900 našeho letopočtu. Doposud byly provedeny vykopávky pouze ve zlomku tohoto rozsáhlého historického areálu, jehož rozloha se odhaduje na 16 km.

http://media.rozhlas.cz/_audio/00331564.mp3

Tikal se nachází asi 30 km od města Flores a Santa Elena.

Podle archeologických vykopávek první obyvatele Tikalu přišli kolem roku 700 př. n. l. Poměrně nepochopitelné zůstává, proč si Mayové zvolili toto místo. Nalézá se sice mírně vyvýšeně nad okolním terénem (kolem 230 m n.m.), na druhou stranu zde ovšem nikdy nebyly podzemni prameny vody. Veškerá voda byla získávána během deštů a "skladována" v ohromných rezervoárech, jejichž pozůstatky můžete spatřit ještě dnes. První trvalé osídlení nastalo až o dvě stě let pozdeji a teprve o další tři století došlo k postavení prvních obřadních budov. Velký rozkvět nastává během prvních třech století našeho letopočtu, kdy se Tikal stal nejdůležitějším městem v oblasti. Během tohoto, tzv. předklasického období byly vytvořeny hlavní architektonické styly. Vedle Tikalu v tomto období vzniklo významné město El Mirador. To ovšem postupně zaniklo po výbuchu sopky Ilopango. V dalších letech se upevňuje moc Tikalu a jeho blízkého souseda Uaxactúna. májské město Tikal, Guatemala16. ledna 378 n.l. se obě města utkala v bitvě. Z této války vyšel Tikal vítězně a získává vedoucí postavení v oblasti Petén na další tři století. Během nich dochází k velkým přestavbám celého města, které v té doby má až sto tisíc obyvatel. Úspěch tikalské civilizace se poté přerušil na dlouhých 150 let, kdy území bylo patrně neobydleno po válečném střetu s městem Caracol. Ještě jednou se však Tikal povznesl ku slávě, když jeho vládce zvaný Čokoláda založil novou dynastii. Východní náměstí a severní akropole byly obnoveny, pět nových chrámů bylo postaveno. Na konci desátého století však mizí záhadně život z Tikalu. Jsou zde jisté náznaky, že patrně zemětřesení způsobilo pád této civilizace, nicméně jednoznačné důkazy pro tuto teorii nejsou.

Dnes lze navštívit sedm pyramid z nichž na šest můžete vylézt. Nejlépe zrekonstruovaný je chrám 1, také zvaný Jaguáří chrám. Tento chrám sloužil jako hrobka vládci Čokoládovi. V jeho nitru na úrovni základny byla objevena pohřební komora obsahující lidskou kostru obklopenou předměty z jadeitu, perel, mořských mušlí a keramikou. Naproti Jaguářímu chrámu je pyramida č.2, také známá jako Chrám masek. Vystoupejte na vrcholek a mimo pěkného výhledu na protější pyramidu č.1 uvidíte pod sebou komplex severní a centrální akropole. Když budete pokračovat dál, do džungle, můžete vystoupit na nejvyšší pyramidu č. 4. Je skoro 70 metrů vysoká a její vrcholek se nalézá nad okolní džunglí. Někteří archeologové se domnívají, že tato pyramida měla sloužit jako místo posledního odpočinku syna vládce Čokolády.

Velké náměstí

zdroj: www.provaznik.webz.cz, vlastní

Vstupte zpět do TZOLKIN 2006:

INFORMACE  ZAJÍMAVOSTI  DENÍK  SPECIALITY  HUDBA  FOTOGALERIE

 

 

Žádné komentáře
 
"Mochileros" jsou přátelé, snažící se poznat kulturu a svět takový, jaký je. Zaznamenat do svých myslí, na film a fotografie. Podělit se o zkušenosti svoje i čerpat ze zkušeností druhých. Poznat historii i současnost. Vážíme si lidí, jejich kultury, historie a zvyků. Nesnášíme bezpráví, násilí a útlak v jakékoliv formě. Respektujeme ostatní. Snažíme se chránit tuto planetu a zachovat ji dalším generacím. Copyright © 2008-2014